Avís Legal

1.- INTRODUCCIÓ

L'accés a aquest web es troba condicionat a la prèvia lectura i acceptació per part de qualsevol usuari dels termes, condicions, comunicacions, advertiments i altres avisos legals continguts en aquestes CLÀUSULES. L'accés i ús posterior d'aquest web per part de l'usuari implicarà la seva conformitat de forma expressa, plena i sense reserves, amb la totalitat del seu contingut. L'accés té caràcter gratuït.
Si l'usuari no estigués d'acord amb el contingut d'aquestes Condicions Generals de navegació haurà d'abandonar el web, sense poder accedir ni disposar dels serveis que s'ofereixen.
Igualment, accepta de forma expressa i sense excepcions que l'accés i la utilització d'aquest lloc web, dels seus serveis i dels continguts d'aquests serveis té lloc sota la seva única i exclusiva.El accés a aquest web té caràcter gratuït i la seva visualització no requereix prèvia subscripció o registro.Las connexions amb altres llocs web que poguessin haver-hi, així com l'ús que l'usuari pugui fer estan subjectes a aquestes Condicions Generals d'ús, així com als eventuals condicionats específics que els citats llocs web requereixin. Qualsevol ús diferent a l'autoritzat està prohibit expressament. © Futursatcb podrà modificar de forma unilateral, i en qualsevol moment que consideri oportú, la configuració del web, les condicions de el servei i el seu contingut, així com eliminar-los, limitar-los o suspendre'ls de manera temporal o definitiva, a més d'impedir l'accés procurant informar a l'usuari de l'canvi, sempre que les circumstàncies li ho permeten, a través de la publicació en la pàgina web.

2.- IDENTITAT DEL TITULAR DEL WEB

© Futursatcb
C/ Bailen 19 local 08800 Vilanova i la Geltrú (Barcelona)
Tel. 931 81 94 81
Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

3.- DRETS I OBLIGACIONS DEL PRESTADOR DELS SERVEIS

1.- Com a proveïdor de servei, © Futursatcb es troba obligada a prestar els serveis oferts per aquest web, a garantir eficaçment el secret de les comunicacions que pugui haver-hi amb l'usuari i respondre a les reclamacions que eventualment puguin plantejar-se.

2.- En cas d'efectuar operacions de manteniment, reparació, actualització o millora dels serveis, té el dret a suspendre temporalment i sense necessitat de preavís l'accessibilitat a aquesta web, i també a reservar-se el dret de prestació o cancel·lació ció dels serveis; sense perjudici de la qual cosa procurarà posar-ho en coneixement dels usuaris sempre que les circumstàncies li ho permeten.

3.- L'ús que els usuaris puguin realitzar dels serveis i/o les dades i/o la informació subministrada a ells a través d'aquesta web es farà per compte i risc de l'usuari.

© Futursatcb no garanteix, directament o indirectament, la informació o els serveis oferts, excepte aquelles garanties que en virtut de les lleis aplicables hagin de ser atorgades o que queden explícitament descrites en un acord entre aquesta associació i l'usuari.

© Futursatcb no garanteix el contingut subministrat, si és el cas, per terceres persones, ni garanteix la veracitat, fiabilitat, precisió, oportunitat o conveniència de la informació subministrada per al destí que facin els usuaris o qualsevol altra persona.

4.- Els drets de propietat intel·lectual sobre aquesta web són titularitat de © Futursatcb. L'exercici exclusiu dels drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació pertanyen a l'associació esmentada, sense perjudici de l'exercici per part de tercers de el dret a cita.

4.- DRETS I OBLIGACIONS L'USUARI

1.- En tot moment, l'usuari ha de fer un ús lícit dels serveis d'aquesta web d'acord amb la legalitat vigent, i respectar els drets de propietat intel·lectual de © Futursatcb o tercers.

En aquest sentit, l'usuari garanteix que les activitats que desenvolupi a través d'aquest web s'adequaran a la llei, la moral, l'ordre públic i els bons costums i en cap cas resultaran ofensives per al bon nom i la imatge comercial de © Futursatcb per a altres usuaris de la web o tercers.

2.- L'usuari no realitzarà a través dels serveis que © Futursatcb posa a la seva disposició, cap acció que causi dany o alteracions dels continguts, ni obstaculitzarà el bon funcionament de la web, de manera que tampoc causarà problemes tècnics de cap índole , ni transferirà elements susceptibles de portar virus informàtics o de danyar, interferir o interceptar total o parcialment aquest web, ni tampoc intervindrà o alterarà el correu electrònic d'altres usuaris.

3.- La responsabilitat de l'usuari sobre la veracitat de les dades introduïdes, en el cas que ho fes per qualsevol circumstància, és exclusiva, pel que en cas d'haver facilitat dades falses o inexactes, © Futursatcb es reserva el dret a prohibir- l'accés a aquest web.

5.- EXCLUSIÓ DE GARANTIES I DE RESPONSABILITAT PEL FUNCIONAMENT DEL LLOC WEB I DELS SEUS SERVEIS

1.- © Futursatcb no garanteix la disponibilitat i continuïtat de l'funcionament d'aquest lloc web i dels seus serveis.

D'aquesta manera, s'exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin derivar-se de la falta de disponibilitat o de continuïtat de l'funcionament de la pàgina web i dels seus serveis i la utilitat que els usuaris haguessin pogut atribuir a aquest lloc web.

En qualsevol cas, © Futursatcb farà tots els esforços per mantenir la disponibilitat continuada del web.

2.- © Futursatcb posa a disposició dels usuaris els sistemes de privacitat de dades personals que impedeixin l'accés a les mateixes per part de tercers. © Futursatcb ha implantat totes les mesures de seguretat tècniques i organitzatives necessàries que garanteixin la integritat, confidencialitat i disponibilitat de les dades personals facilitades per l'usuari.

En aquest sentit, l'associació s'eximeix de tota responsabilitat pels danys i perjudicis ocasionats en cas de produir aquest coneixement.

3.- Encara que © Futursatcb ha implantat totes les mesures adequades per a garantir la seguretat en aquesta matèria, no controla ni garanteix l'absència de virus ni d'altres elements en els continguts d'aquest lloc web que puguin produir alteracions en el sistema informàtic (equip i programes) de l'usuari o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el seu sistema informàtic.

© Futursatcb eximeix de qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure a la presència de virus en els continguts que puguin produir alteracions en el sistema informàtic, documents electrònics, fitxers etc.

4.- © Futursatcb no té l'obligació i no controla la utilització que els usuaris fan d'aquest lloc web, dels serveis i dels seus continguts. En particular, aquesta associació no garanteix que els usuaris utilitzen el lloc web, els seus serveis i els seus continguts d'acord amb aquestes condicions generals i, si s'escau, les condicions particulars que resultin d'aplicació, ni que ho facin de forma diligent i prudent.

Aquesta associació tampoc té l'obligació de verificar, i no ho fa, la identitat dels usuaris ni la veracitat, vigència, exhaustivitat i / o autenticitat de les dades que aquests usuaris proporcionen sobre si mateixos a altres.

5.- L'usuari accepta que el portal ha estat creat i desenvolupat de bona fe per © Futursatcb amb informació procedent de fonts internes i externes i l'ofereix en el seu estat actual als usuaris, si bé pot contenir imprecisions o errates. Per això, l'usuari exonera © Futursatcb de qualsevol responsabilitat en relació amb la fiabilitat, utilitat o falsa expectativa que el portal pogués produir-li durant la seva navegació pel mateix.

6.- PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Tots els drets sobre el contingut d'aquest web pertanyen a © Futursatcb excepte aquells d'empreses amb les que hagin signat el corresponent contracte per a la provisió de continguts i estan protegits per les normes nacionals i internacionals de propietat intel·lectual i industrial.

El disseny, les imatges, mapes, gràfics, marques, rètols, signes distintius o logotips d'© Futursatcb, els marcs, els banners, els programes i els diferents codis, font i objecte, etc. d'aquesta web són propietat de © Futursatcb, que posseeix legítimament en exclusiva els drets d'explotació.

L'usuari que accedeixi a aquest web no pot copiar, modificar, distribuir, transmetre, reproduir, publicar, cedir, vendre els elements anteriorment esmentats o crear nous productes o serveis derivats de la informació obtinguda sense citar expressament la seva procedència.

Únicament queda autoritzada la visualització i càrrega per a l'ús personal i no comercial de l'usuari, sense que pugui fer-ho extensiu a terceres persones o entitats.

En el cas dels gràfics o dissenys que apareguin en aquesta web la titularitat siguin empreses col·laboradores de © Futursatcb, els seran aplicables, igualment, aquestes condicions excepte pacte en contra.

Queda terminantment prohibida l'alteració de l'contingut o l'estructura d'aquest web per part de l'usuari.

© Futursatcb vetllarà perquè els continguts d'aquest web no tinguin caràcter pornogràfic, xenòfob, discriminatori, racista, difamatori o que fomentin la violència. De la mateixa manera procurarà evitar qualsevol circumstància que pugui ser perjudicial per als usuaris.

7.- PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Les dades personals que l'usuari d'aquesta web pugui proporcionar passen a formar part d'un fitxer automatitzat propietat de © Futursatcb amb l'objectiu de poder rebre puntualment en la seva bústia electrònica informació relativa a activitats i serveis d'aquesta associació.

Les seves dades personals seran tractades de forma confidencial i no seran cedides a tercers aliens a © Futursatcb. En qualsevol cas, l'usuari podrà exercir els drets d'oposició, accés, rectificació i cancel·lació d'acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal dirigint-se a © Futursatcb contactant amb aquesta entitat a través de l'adreça de correu electrònic: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

La primera vegada que l'usuari accedeixi a aquesta pàgina web, el servidor de © Futursatcb enviarà al seu ordinador un fitxer anomenat "cookie" o galeta. Una galeta és un petit arxiu de text que el navegador recull i emmagatzema mentre l'usuari navega per la web. D'aquesta manera, pot conèixer determinada informació sobre la navegació de l'usuari per la seva pàgina, i això li permet adaptar-la a les preferències de l'usuari en les seves següents visites.

En cas que l'usuari no desitgi rebre cookies durant la navegació, haurà de desactivar l'opció corresponent del seu navegador, de tal manera que impedeixi la instal·lació de cookies a l'ordinador.

8.- VINCLES O ENLLAÇOS HIPERTEXTUALS

Cap tercer podrà establir relació de "framing" entre les seves pàgines web i aquesta pàgina web.

En cas que aquesta pàgina web pogués contenir vincles o enllaços amb altres portals o llocs web no gestionats per © Futursatcb, aquesta associació manifesta que no exerceix cap control sobre aquests portals o llocs web, ni és responsable del seu contingut. Els enllaços que aquest web pugui contenir s'oferiran, únicament, a manera de referències informatives, sense cap tipus de valoració sobre els continguts, propietaris, serveis o productes oferts des dels mateixos.

En tot cas, © Futursatcb exonera de tota responsabilitat en relació amb els serveis prestats per aquests tercers enfront de qualsevol reclamació de qualsevol naturalesa i demandes que poguessin interposar-se en relació amb aquests serveis.

9.- NUL·LITAT I INEFICÀCIA DE LES CLÀUSULES

Si qualsevol clàusula d'aquestes condicions generals de navegació i ús del web fos declarada totalment o parcialment nul·la o ineficaç afectarà tan sols la disposició o la part referida que resulti nul·la o ineficaç, de manera que en tota la resta subsistiran les altres condicions generals, i la disposició o la part d'aquesta que resulti afectada es considerarà no posada llevat que, per resultar essencial a les condicions generals, hagués d'afectar-les de forma integral.

10.- LLEY APLICABLE I JURISDICCIÓ

Aquestes condicions generals d'ús i navegació, a l'igual que qualsevol relació entre l'usuari i © Futursatcb es regiran per la legislació espanyola.

Per a qualsevol litigi derivat de l'existència o el contingut d'aquestes Condicions Generals o de les relacions entre l'usuari i © Futursatcb ambdues parts, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls, se sotmeten a la jurisdicció i la competència exclusiva dels Jutjats i Tribunals de Vilanova i la Geltrú, Barcelona.

11.- COOKIES

Aquest lloc web utilitza cookies, que és una petita informació emmagatzemada al PC per ajudar al web a proporcionar una millor experiència d'usuari. En general, les galetes s'utilitzen per mantenir les preferències de l'usuari i proporcionar dades de seguiment anònimes a aplicacions de tercers com Google Analytics. Per norma general, les galetes faran que la seva experiència de navegació sigui millor. No obstant això, és possible que prefereixis desactivar les cookies en aquest lloc i en els altres. La forma més eficaç és desactivar les galetes al navegador.

© 2020 - FUTURSAT CB

Futursat CB

ACONSEGUEIX EL TEU DESCOMPTE
Descarrega i facilita aquest cupó a l'operari:

cupon descuento

urgencies